Нови Београд, Гоце Делчева 44 063 1311 829 office@carolijavrtic.rs

Програм рада и услуге вртића

Програм рада вртића Чаролија је базиран на моделу Б и акредитован је од стране Министарства Просвете, а за циљ има развој укупних потенцијала детета и напредовање у сваком аспекту уз усавршавање усвојених домена.

Предшколска установа ЧАРОЛИЈА обухвата васпитно-образовни програм за узраст деце по малим групама од 12 месеци до 7 година. НТЦ*, Монтесори, драмски метод и пројектни приступ само су неки од метода путем којих у нашем вртићу са радошћу, лакоћом и кроз игру деца изграђују знање и одрастају у особе свесне својих потенцијала, отворене, комуникативне, друштвене личности са развијеним креативним и критичким мишљењем.

Припремни предшколски програм реализује се са децом у години пред полазак у школу у трајању од минимално девет месеци, након чега се добија потврда о похађаном програму. Припремни предшколски програм акценат ставља на почетну припрему за читање и писање, развој математичко логичког мишљења и развијање унутрашње мотивације за учење.

* вртић не поседује званични сертификат НТЦ већ само примењује методе сходно доступној литератури

Радионице

Тематске собе у нашем вртићу омогућавају да програмски садржаји буду обрађени на најбољи начин и уз сва потребна едукативна средства, у којима се одвијају:

Школица енглеског језика

Школица спорта

Драмска радионица

Школица балета

Креативна радионица

Школица родитељства

Музичка радионица

У циљу успешне сарадње и пружања додатне подршке породици, стручни тим нашег вртића ће организовати саветовалишта, предавања и радионице.

Pin It on Pinterest

Share This