Нови Београд, Гоце Делчева 44 063 1311 829 office@carolijavrtic.rs

НТЦ метода учења – Увод

od strane | 10. 08. 17.

НТЦ је скраћеница од Никола Тесла Центар који представља Одсек за даровите при Менси.

У Центру се годинама уназад истражује побољшање интелектуалних способности, а његов аутор је др. Ранко Рајевић, дугогодишњи члан Менсиног тима за даровиту децу који броји четири члана и делује на светском нивоу.

На основу свог искуства и приступа светским програмима учења и резултатима које су различите методе оствариле, др. Рајевић је уз помоћ стручњака из других релевантних области, осмислио програм учења за децу предшколског узраста. Овим једноставним програмом постиже се остваривање пуног интелектуалног потенцијала детета, уз праћење и мерење остварених резултата.

Будући да је људски мозак до узраста од пет година већ развијен у обиму од 50%, упутно је да се стимулативне методе учења примењују у том периоду, односно у периоду до седме године.

НАПОМЕНА: Наш вртић као установа не поседује сертификат НТЦ-а, међутим, с обзиром да сматрамо да је метода врло ефикасна и корисна за стимулацију раног развоја деце, примењујемо је свакодневно у свом раду са децом, а сходно доступној литератури.

Спавање у вртићу

Спавање у вртићу

Предуслови за успешно спавање За децу вртићког узраста предвиђено је време спавања – поподневног одмора у трајању од највише 90 минута. Припрема за спавање почиње већ завршавањем активности које су се обављале током преподнева, нпр. улази се из дворишта у собу,...

НТЦ метода учења – Како у вртићу примењујемо методу

НТЦ метода учења – Како у вртићу примењујемо методу

У нашем вртићу се свакодневно у мањим групама (15-25) деце, практикује НТЦ метода и то кроз три фазе: Прва фаза - Додатна стимулација развоја синапси Подразумева примену вежби осмишљених за побољшање моторике, графомоторике и акомодације ока. Друга фаза - Стимулација...

Pin It on Pinterest