Нови Београд, Гоце Делчева 44 063 1311 829 office@carolijavrtic.rs

Адаптација детета на вртић II део – Фактори и фазе

od strane | 9. 07. 17.

Како ће се дете прилагодити поласку у вртић, као и колико ће овај процес трајати, зависи од различитих фактора; неки се тичу саме дететове личности (нпр. колико је дете екстровертно, да ли је плашљиво и сл.), социјалне компоненте дететовог досадашњег живота (обим интеракције са другом децом, живот у ужој/широј породичној заједници и сл.) те његовог узраста, здравственог стања, породичне ситуације.

Адаптација се најчешће може поделити на три степена, сразмерно дужини трајања и нивоу негодовања детета.

Адаптација која се сматра лаком адаптацијом траје најчешће 10-15 дана и праћена је уобичајеним манифестацијама негодовања детета у виду плача приликом раздвајања од родитеља, вриске, отимања или ваљања по поду (карактеристично за узраст 1-3 године). Плач се током дана јавља „у налетима“ а престаје обично када се детету скрене пажња на нешто забавно, играчку, оброк и слично. Пожељно је да се деци најмлађег узраста понуде играчке које емитују светлосне или звучне ефекте, што се показује као најефикасније и најбрже средство за скретање пажње.

Адаптација средње тежине огледа се у продуженом трајању напред побројаних манифестација негодовања, што може трајати и до месец дана од поласка у вртић. Дете може одабрати да фрустрацију покаже кроз одбијање да се укључи у активности које се одвијају у вртићу. Оно тада одбија да учествује у игри, може одабрати да игнорише васпитача, односно одбије да комуницира са васпитачем, одбије да спава, евентуално одбије да једе, о чему је потребно посебно повести рачуна уколико потраје дуже време.

Адаптација која се може окарактерисати као тешка подразумева да се период прилагођавања, праћен бурним манифестацијама незадовољства, продужи на неколико месеци. Такве адаптације веома су ретке у пракси а искусан васпитач је у стању да препозна индикаторе који указују на могућност да период адаптације протекне тешко, јер најчешће постоји истовремено више удружених чинилаца који отежавају ток адаптације. То може бити здравствено стање детета (услед ког нпр. дете може изостајати у толиком трајању да се ефекти спроведене адаптације „пониште“), специфична породична ситуација, неодговарајући приступ родитеља везано за одвајање од детета и слично. Благовременим и темељним упознавањем са породицом и дететом, васпитач добија могућност да прилагоди и свој приступ како би се детету олакшало у највећој могућој мери.

НТЦ метода учења – Карактеристике даровите деце

НТЦ метода учења – Карактеристике даровите деце

Даровита деца у веома раном узрасту испољавају одређене карактеристике које су показатељ да дете спада у даровиту децу. То могу бити неки од следећих способности: Дете узраста до три године има развијен говор, односно богат речник, У разговору користи фразе, склапа...

НТЦ метода учења – Интелигенција

НТЦ метода учења – Интелигенција

Интелигенција детета условљена је генетским наслеђем – бројем нервних ћелија, али и бројем неуронских веза које се успоставе између њих. Неуронске везе настају сразмерно одговарајућој стимулацији. У периоду до седме године живота број и брзина стварања нових веза...

Pin It on Pinterest